Chapters - Asia Pacific - Council

Continental Chair

 • Jen-Ming Yang

Continental Chair Elect

 • Shengmin Zhang

Member-At-Large

 • Gang Li

Continental Council Members

 • Ika Dewi Ana
 • Liming Bian
 • Guoping Chen
 • Heung Jae Chun
 • Akon Higuchi
 • Seong Keun Kwon
 • Tatsuya Shimizu
 • Heungsoo Shin
 • Tim Woodfield
 • Yin Xiao
 • Masaya Yamamoto

Secretary

 • Xing Zhang

Treasurer

 • Yeong Wai Yee

Auditors

 • Jun-ichiro Jo
 • Kee Woei NG

SYIS-AP Chair

 • Benson Koh